All timecards in Vietnamese (Thẻ thời gian tiếng Việt) Free Download (Tải Miễn phí) – Phong thủy Blog

All timecards in Vietnamese (Thẻ thời gian tiếng Việt) Free Download (Tải Miễn phí)

All timecards in Vietnamese (Thẻ thời gian tiếng Việt) Free Download (Tải Miễn phí)
All timecards in Spongebob! FREE DOWNLOAD!!! HD
Link: https://youtu.be/Mhe2lPRX4Sk
———-*********———-
Nội dung bao gồm, có giọng nam / nữ (In this video, male / female voice):
Vài giây sau (Some seconds later)
20 giây sau (20 seconds later)
60 giây sau (60 seconds later)
Mấy phút sau (Some minutes later)
2 phút sau (2 minutes later)
5 phút sau (5 minutes later)
1 tiếng sau (1 hour later)
2 tiếng sau (2 hours later)
Nhiều giờ sau (Some hours later)
Ngày hôm sau (The next day )
2 ngày sau (2 days later)
1 năm sau (1 year later)
Vài năm sau (Some years later)
Thế kỷ sau (The next century)
(Ảnh nền miễn phí tại pexels.com / Free backgroud at Pexels)

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
Content Protection by DMCA.com

Comments

0 comments

About Phongthủy Blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *