Phongthủy Blog – Phong thủy Blog

Phongthủy Blog

Đầu tư Bất động sản để sinh lời lâu dài thì chọn ở đâu theo thuật phong thủy (p2)

Bài viết cũ: http://phongthuy.blog/dau-tu-bat-dong-san-dai-han-thi-nen-chon-phia-tay-hay-dong/ Nội dung này tôi viết từ đầu năm 2020, khi làm clip này vào tháng 4, đã có thêm thông tin sáp nhập 3 quận là quận 2, 9, Thủ Đức vào thành thành phố phía Đông trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chưa …

Read More »

Đầu tư Bất động sản để sinh lời lâu dài thì chọn ở đâu theo thuật phong thủy (p2)

Bài viết cũ: http://phongthuy.blog/dau-tu-bat-dong-san-dai-han-thi-nen-chon-phia-tay-hay-dong/ Nội dung này tôi viết từ đầu năm 2020, khi làm clip này vào tháng 4, đã có thêm thông tin sáp nhập 3 quận là quận 2, 9, Thủ Đức vào thành thành phố phía Đông trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chưa …

Read More »