Tên 60 vị Thái Tuế – Phong thủy Blog

Tên 60 vị Thái Tuế

60 vị Thái Tuế ban đầu không có tên cụ thể, đến Ngụy Tề Năm Bắc triều, Đạo gia mới lấy tên những nhân sĩ có tiếng tăm, có đạo đức gán cho 60 vị Thái Tuế. (420 Trước Công nguyên)

Đến đời Thanh, Đạo gia thay đổi một chút trong họ tên 60 vị Thái Tuế, và sửa đổi luôn ở các Đạo quán, nên đến một số Đạo quán Đạo gia mà có tượng 60 vị Thái Tuế, chúng ta hay thấy hệ thống tên mới này.

Tuy vậy, một là do lịch sử lâu dài, phần lớn vẫn sử dụng hệ thống 60 tên cũ. Hai là, hệ thống mới phần lớn chỉ sửa đổi một vài nét cho thành tên khác, nên không nhiều người theo.

Content Protection by DMCA.com

Comments

0 comments

About Phongthủy Blog

Check Also

Đầu từ bất động sản dài hạn thì nên chọn phía Tây hay Đông?

Nhiều năm qua, theo định hướng, quy hoạch cũng như các bài viết của nhiều …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *