Review

Review khách hàng

Published on Oct 31, 2023
Written By Nguyen Manh Linh
1 min read

Review Quốc Quân

Tôi đã theo dõi hầu hết các clip của thầy Nguyễn Mạnh Linh, tuổi tôi đã 70, theo dõi trên mạng, gặp gỡ các thầy ngoài đời nhiều, (tôi kg làm nghề thầy cúng , chỉ cúng cho gia đình,họ hàng,người thân)....