Kết quả bước 2 xem phong thủy miễn phí - tháng 10/2023

translation missing: en, nexo.author

Phần này dựa theo điểm số từ cao xuống thấp, trong trường hợp điểm số tương đồng, phần mềm sẽ chọn ai thực hiện trước.

Lưu ý: kết quả bước 2 không phải kết quả cuối cùng, sẽ kiểm tra bước 1 + 3 vào cuối tháng.

Share this article

Đăng ký nhận bản tin mới nhất