Review Clip nhận linh phù bất kỳ - Hướng dẫn

translation missing: en, nexo.author

Bấm vào link review ở đây (phản hồi qua video)

Điền họ tên, email và bấm Let's Go

Xem câu hỏi 1. Vui lòng giới thiệu họ tên và cho chúng tôi biết bạn yêu thích điều gì về sản phẩm/dịch vụ của Viện Phong thủy Thế giới.

Để trả lời bấm "Record".

Nên ngắn gọn, ví dụ: Tôi là ..., rất hài lòng với... linh phù... của Viện Phong thủy Thế giới.

Bên cạnh có ghi chú để bạn dễ hiểu hơn

Xong thì bấm Next sang câu 2. Chính xác thì bạn sử dụng sản phẩm / dịch vụ nào?

Và điều này đã tác động tích cực đến cuộc sống hoặc công việc kinh doanh của bạn như thế nào?

Nên kể ra điều linh ứng, hay những thay đổi tốt đã xảy ra trong khoảng 2-5 câu.

Câu hỏi 3. Lý do bạn muốn giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của Viện Phong thủy Thế giới cho mọi người?

Nếu ngắn gọn 2-3 câu: như tác dụng, hiệu quả, hoặc thấy có ích.

Bước cuối, chụp hoặc tải 1 ảnh chân dung gần nhất của bạn

Tích chọn đánh dấu rồi bấm Submit để gửi đi là xong.

Share this article

Đăng ký nhận bản tin mới nhất