Lá số 17/8/1981, cải vận thầy phong thủy

Không thông căn thông gốc, thân yếu. Cần bổ mệnh Ngũ hành thiếu Hỏa Đại…

Lá số 2/4/1969

Có thông căn, nhưng thân yếu, vẫn cần hóa giải Ngũ hành thiếu Hỏa Đại…

Lá số 1/7/1978 0h25p

Không thông căn, không thông gốc, thân yếu Ngũ hành thiếu Mộc Đại vận xấu,…

Lá số 8h5 14/9/2018

Không thông căn, không thông gốc, thân yếu. Ngũ hành thiếu Thổ =48, cân bằng…

Lá số 17/08/1977 – sinh cơ cải vận

Thông căn, nhưng thân yếu Ngũ hành thiếu Thổ Đại vận xấu, thời trẻ bình…

Lá số 25/6/2008

Sinh vào 13h, 25/6/2008 Không thông căn, không thông gốc, thân yếu, cần hóa giải.…

Lá số trẻ sinh 15h25 – ngày 21/11/2008

Không thông căn thông gốc, thân yếu Ngũ hành thiếu Hỏa Địa vận xấu, kiếp…

Lá số trẻ 15h10’ ngày 01/04/2016

Thân yếu Ngũ hành thiếu Thuỷ Đại vận có vượng 10 năm rồi đi xuống…

Lá số 26/4/1995

Không thông căn, thân yếu Ngũ hành thiếu Hỏa Đại vận xấu do không có…

Lá số 10/10/1978 – sinh cơ cải vận

Không thông căn, trung hòa Ngũ hành thiéu Hỏa Vượng chính tài - hợp nhà…