Học mọi ngôn ngữ với ChatGPT không cần giảng viên

Câu lệnh trong ChatGPT: Tôi là người mới học tiếng Anh, hãy cho tôi kế…

Lá số 17/8/1981, cải vận thầy phong thủy

Không thông căn thông gốc, thân yếu. Cần bổ mệnh Ngũ hành thiếu Hỏa Đại…

Lá số 2/4/1969

Có thông căn, nhưng thân yếu, vẫn cần hóa giải Ngũ hành thiếu Hỏa Đại…

Lập bản đồ tư duy nhờ Chat GPT

Câu lệnh tiếng Việt, thay ở chỗ in nghiêng nhé: Tôi muốn có sơ đồ…

Lá số 1/7/1978 0h25p

Không thông căn, không thông gốc, thân yếu Ngũ hành thiếu Mộc Đại vận xấu,…

Lá số 8h5 14/9/2018

Không thông căn, không thông gốc, thân yếu. Ngũ hành thiếu Thổ =48, cân bằng…

Lá số 17/08/1977 – sinh cơ cải vận

Thông căn, nhưng thân yếu Ngũ hành thiếu Thổ Đại vận xấu, thời trẻ bình…

Lá số ca sỹ Phạm Phương Thảo 18/1/1982

Theo thông tin nữ ca sỹ cô đơn trong biệt thự sáng 19/5 Ngày sinh…

Lá số 25/6/2008

Sinh vào 13h, 25/6/2008 Không thông căn, không thông gốc, thân yếu, cần hóa giải.…