Press ESC to close

Lá số 04/12/1987

Không thông căn, không thông gốc, thân yếu

Ngũ hành thiếu Thổ

Đại vận xấu do tài ẩn, ko có tiền tài

Vượng ấn – quyền lực từ 69~78 tuổi nen ko có nhiều tác dụng, có sát vượng – nguy hiểm

Đại vận thực tế, đa số dưới 0 – phá sản, kiếm được là mất

Khả năng thiên phú

Nghề có tiền tài: Thép, ngân hàng, chứng khoán, khoáng sản, sản xuất, công nghệ, bảo vệ/vệ sỹ, kế toán, đường sắt, bảo hiểm, cơ khí, đồng hồ, máy tính/tivi

Nghề thăng tiến, phát quan: Du lịch, vận tải, giải khát, thủy sản, cảng biển, dược phẩm/y tế, hàng không, thể thao, dịch vụ

Nghề có quyền lực, ảnh hưởng: Giáo dục, Thời trang, Phân bón, Hương liệu, Đồ chay, Nội thất, Ngành giấy, Xuất bản

Vui lòng xem hướng dẫn hóa giải chi tiết ở đây: https://sinhcocaivan.com