Lá số 25/6/2008

Sinh vào 13h, 25/6/2008 Không thông căn, không thông gốc, thân yếu, cần hóa giải.…

Lá số trẻ sinh 15h25 – ngày 21/11/2008

Không thông căn thông gốc, thân yếu Ngũ hành thiếu Hỏa Địa vận xấu, kiếp…

Lá số Hoa hậu H’Hen Niê

Sinh vào 15/5/1992 Không thông căn, thân yếu Đại vận xấu, tài ẩn, lại sát…

Lá số 10/10/1978 – sinh cơ cải vận

Không thông căn, trung hòa Ngũ hành thiéu Hỏa Vượng chính tài - hợp nhà…

Lá số 15/10/1994 – sinh cơ cải vận

Không thông căn, thân yếu Ngũ hành thiếu Mộc Đại vận tốt, có vượng tài…

Lá số 04/12/1987

Không thông căn, không thông gốc, thân yếu Ngũ hành thiếu Thổ Đại vận xấu…

Lá số 16/12/1997

Thân vượng nhưng không thông gốc Ngũ hành thiếu Mộc Đại vận xấu, tài không…

Lá số 5/10/1994 – tứ trụ 2.0

Lá số 5/10/1994 xem xét theo tứ trụ cải tiến 2.0 của Viện Phong thủy…

Tháng 5 sinh ngày nào tốt nhất, đẻ mổ chọn ngày nào

Trong những bài trước đã phân tích cụ thể, bài này tóm gọn lại Tháng…

Lá số của trẻ sinh cuối tháng 5/2024

Lá số của trẻ sinh cuối tháng 5/2024 có mấy điểm nổi bật sau 21/05/2024…