Press ESC to close

Tháng 5 sinh ngày nào tốt nhất, đẻ mổ chọn ngày nào

Trong những bài trước đã phân tích cụ thể, bài này tóm gọn lại

Tháng 5 sinh ngày nào tốt nhất, đẻ mổ chọn ngày nào

Có 6 ngày sinh sau tốt nhất, đại cát đại lợi

08/05, 9/5, 18/5, 19/5, 28/5, 29/5

Đặc điểm trẻ sinh vào 6 ngày này:

  • Vượng tài lộc: có tiền của
  • Không bị sát vượng, ko nguy hiểm, ko tai nạn
  • Không sao xấu, đỡ vất vả

Chi tiết có thể chọn xem lá số cụ thể bạn nhé

Sinh cơ

Hướng dẫn hóa giải mệnh vận, từ thân yếu, không thông căn, ngũ hành thiếu đến đại vận sa sút, đại họa ,...

We earn a commission if you make a purchase, at no additional cost to you.