Press ESC to close

Kinh nghiệm ứng dụng Kỳ môn chọn ngày xuất hành

Chọn ngày Kỳ môn ứng dụng trong nhiều việc đại sự, từ xuất hành đến kinh doanh, ký kết hợp đồng.

VD có việc vào Nam, bạn chọn ngày giờ có điểm số cao.

Cách tính điểm số là mật truyền riêng, có dạy trong khóa Kỳ môn.