Press ESC to close

Học mọi ngôn ngữ với ChatGPT không cần giảng viên

Câu lệnh trong ChatGPT:

Tôi là người mới học tiếng Anh, hãy cho tôi kế hoạch, mục tiêu học tập và đề cương bài học bằng tiếng Anh.

Cho tôi nội dung cụ thể hơn của từng bài học, như luyện phát âm, ngữ pháp, từ vựng,…

Nếu ChatGPT đưa ra nội dung tiếng Việt, hãy gõ câu lệnh sau:
Cho tôi nội dung trên bằng tiếng anh nhé
(tất nhiên có thể bỏ qua câu lệnh này nếu đã có tiếng Anh)

Câu lệnh tiếp theo:
Cho tôi 150 từ mỗi tuần, từ cơ bản đến nâng cao, trong 1 bảng danh sách, cột 1 là số thứ tự, cột 2 từ tiếng anh, cột 3 phiên âm, cột 4 là phân loại từ như danh từ tính từ, cột 5 là giải nghĩa tiếng việt. Một tuần 1 bảng tách biệt riêng.

Cho tôi 10 mẫu hội thoại đơn giản ứng dụng các từ vựng trên, mỗi hội thoại 4 đến 6 câu

Câu lệnh để trò chuyện trên điện thoại:
Hãy nói chuyện với tôi bằng tiếng anh, nói chậm vì tôi là người mới
Please talk to me in English and speak slowly because I am a beginner.

Ứng dụng tương tự ChatGPT, nhiều tính năng hơn là WriteCream, hỗ trợ viết lách + tạo ảnh AI, có thể bấm link bên dưới

WriteCream

Hỗ trợ viết mọi thứ với AI, kể cả tạo ảnh minh họa

We earn a commission if you make a purchase, at no additional cost to you.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo học 41 ngôn ngữ với Mondly, link bên dưới:

Mondly

App học 41 ngôn ngữ

We earn a commission if you make a purchase, at no additional cost to you.