Press ESC to close

Lá số 17/8/1981, cải vận thầy phong thủy

Không thông căn thông gốc, thân yếu. Cần bổ mệnh

Ngũ hành thiếu Hỏa

Đại vận vượng tài, nhưng ngũ hành Kim

Vượng 30 năm, nhưng sau 54 không ăn thua

Đường đại vận thực tế, chỉ vượng nhất 1 đại vận – phải làm nhà nước, quan chức

Khả năng thiên phú

Nghề có tiền tài: Thép, ngân hàng, chứng khoán, khoáng sản, sản xuất, công nghệ, bảo vệ/vệ sỹ, kế toán, đường sắt, bảo hiểm, cơ khí, đồng hồ, máy tính/tivi

Nghề thăng tiến, phát quan: Du lịch, vận tải, giải khát, thủy sản, cảng biển, dược phẩm/y tế, hàng không, thể thao, dịch vụ

Nghề có quyền lực, ảnh hưởng: Giáo dục, Thời trang, Phân bón, Hương liệu, Đồ chay, Nội thất, Ngành giấy, Xuất bản

Vui lòng xem hướng dẫn hóa giải chi tiết ở đây: https://sinhcocaivan.com