Press ESC to close

Lá số 2/4/1969

Có thông căn, nhưng thân yếu, vẫn cần hóa giải

Ngũ hành thiếu Hỏa

Đại vận xấu, tài lộc không vượng

Vượng Ấn (quyền lực vào 61-70 tuổi), có kiếp tài vượng dễ phá sản, mất tiền tài

Đại vận thực tế, lên cao nhất (Quyền Ấn, nếu có) cũng chỉ đạt 30% – bình bình, không ăn thua, sau đó đi xuống dốc

Khả năng thiên phú

Nghề có tiền tài: Thép, ngân hàng, chứng khoán, khoáng sản, sản xuất, công nghệ, bảo vệ/vệ sỹ, kế toán, đường sắt, bảo hiểm, cơ khí, đồng hồ, máy tính/tivi

Nghề thăng tiến, phát quan: Du lịch, vận tải, giải khát, thủy sản, cảng biển, dược phẩm/y tế, hàng không, thể thao, dịch vụ

Nghề có quyền lực, ảnh hưởng: Giáo dục, Thời trang, Phân bón, Hương liệu, Đồ chay, Nội thất, Ngành giấy, Xuất bản

Vui lòng xem hướng dẫn hóa giải chi tiết ở đây: https://sinhcocaivan.com