Press ESC to close

Lá số 06/10/1996 10h

Không thông căn, thân yếu

Ngũ hành thiếu Thổ

Có tài vượng, nhưng lại bị sát vượng 41~50 tuổi – dễ nguy hiểm, cần hóa giải

Sau 51 tuổi, nếu qua đại họa, mọi thứ bình bình

Đường đại vận thực tế, cao nhất chi được 30% (vượng tài), không đáng kể
Cải vận: kích tài Kim + lp hóa sát.

Năng lực gốc

Nghề có tiền tài: Thép, ngân hàng, chứng khoán, khoáng sản, sản xuất, công nghệ, bảo vệ/vệ sỹ, kế toán, đường sắt, bảo hiểm, cơ khí, đồng hồ, máy tính/tivi

Nghề thăng tiến, phát quan: Du lịch, vận tải, giải khát, thủy sản, cảng biển, dược phẩm/y tế, hàng không, thể thao, dịch vụ

Nghề có quyền lực, ảnh hưởng: Giáo dục, Thời trang, Phân bón, Hương liệu, Đồ chay, Nội thất, Ngành giấy, Xuất bản

Vui lòng xem hướng dẫn hóa giải chi tiết ở đây: https://sinhcocaivan.com