Press ESC to close

Lá số 25/6/2008

Sinh vào 13h, 25/6/2008
Không thông căn, không thông gốc, thân yếu, cần hóa giải.

Ngũ hành thiếu Hỏa

Đại vận xấu, tài không vượng. Cần làm sinh cơ kích Kim

Có kiếp tài vượng – dễ phá sản, mất mát tiền của.

Thực tế đường đại vận, cao nhất = 0 (tay trắng). Khó có của ăn của để.

Khả năng thiên phú

Nghề có tiền tài: Thép, ngân hàng, chứng khoán, khoáng sản, sản xuất, công nghệ, bảo vệ/vệ sỹ, kế toán, đường sắt, bảo hiểm, cơ khí, đồng hồ, máy tính/tivi

Nghề thăng tiến, phát quan: Du lịch, vận tải, giải khát, thủy sản, cảng biển, dược phẩm/y tế, hàng không, thể thao, dịch vụ

Nghề có quyền lực, ảnh hưởng: Giáo dục, Thời trang, Phân bón, Hương liệu, Đồ chay, Nội thất, Ngành giấy, Xuất bản

Vui lòng xem hướng dẫn hóa giải chi tiết ở đây: https://sinhcocaivan.com