Press ESC to close

Hướng dẫn xem hồ sơ phong thủy cơ bản với Linh Bàn

Mở app Linh Bàn

Bấm vào Vẽ / Tiếng Việt

Chọn mặt bằng nhà

Gõ tọa độ thực tế, rồi bấm đổi

Vậy là có thể xem và phân tích được rồi. Chúc bạn thành công