Press ESC to close

Hồ sơ phong thủy cơ bản – xem phong thủy miễn phí – Sơn Tây

Chia sẻ hồ sơ phong thủy cho các bạn mới học Huyền Không tham khảo

Các vấn đề cơ bản:
– Cửa không đạt, cần hóa giải
– Bếp cung xấu, cần hóa giải
– Giường ngủ 2 tầng trên ở cung xấu, cần hóa giải

WC ở cung xấu, đạt yêu cầu

Trước cửa có 2 cột điện, gây nhiễu khí, cần hóa giải.
Hóa giải điện từ có thể kết hợp hóa giải cửa.