Press ESC to close

Lá số 26/4/1995

Không thông căn, thân yếu

Ngũ hành thiếu Hỏa

Đại vận xấu do không có gì vượng, tài lại ẩn. Sinh cơ kích tài kim.

Đường đại vận thực tế xấu, cao nhất -40 (âm là phá sản, thua lỗ)

Năng lực gốc

Nghề có tiền tài: Thép, ngân hàng, chứng khoán, khoáng sản, sản xuất, công nghệ, bảo vệ/vệ sỹ, kế toán, đường sắt, bảo hiểm, cơ khí, đồng hồ, máy tính/tivi

Nghề thăng tiến, phát quan: Du lịch, vận tải, giải khát, thủy sản, cảng biển, dược phẩm/y tế, hàng không, thể thao, dịch vụ

Nghề có quyền lực, ảnh hưởng: Giáo dục, Thời trang, Phân bón, Hương liệu, Đồ chay, Nội thất, Ngành giấy, Xuất bản

Vui lòng xem hướng dẫn hóa giải chi tiết ở đây: https://sinhcocaivan.com