Press ESC to close

Lá số trẻ sinh vào đầu tháng 5/2024

Lá số của trẻ sinh đầu tháng 5/2024 có mấy điểm nổi bật sau

01/05/2024
02/05/2024
03/05/2024
04/05/2024
05/05/2024 Chính ấn, Thiên ấn
06/05/2024 Thất sát, Chính quan
07/05/2024 Chính quan, Thất sát
08/05/2024 Thiên tài, Chính tài
09/05/2024 Chính tài, Thiên tài
10/05/2024 Thực thần, Thương quan

4 ngày đầu tiên, là số bình bình, không có gì đặc sắc.

5-6-7/5 có tốt có xấu, chẳng hạn đẻ vào 6/5 hay 7/5 có sát vượng trong lá số, dễ tai nạn bệnh tật.

Đẻ vào 8.5 hay 9/5 là tốt nhất, vượng tài lại không có sát, không có gì xấu.

Tất nhiên đây chỉ là phân tích cơ bản theo ngày, chi tiết còn tùy vào giờ sinh cụ thể.

Hy vọng phân tích cơ bản này giúp bạn hiểu rõ hơn về lá số của bé yêu. Chi tiết có thể liên hệ thầy Linh để xem về lá số hay đặt tên phù hợp.

Sinh cơ

Hướng dẫn hóa giải mệnh vận, từ thân yếu, không thông căn, ngũ hành thiếu đến đại vận sa sút, đại họa ,...

We earn a commission if you make a purchase, at no additional cost to you.