Press ESC to close

Tạo clip hàng loạt không cần lộ diện nhờ ChatGPT + Fliki

Mẫu câu lệnh ChatGPT:
viết cho tôi 5 nội dung clip về du lịch các địa danh, mỗi nội dung là 1 địa danh ở việt nam, như hà nội, vinh, vũng tàu,… mỗi địa danh dùng 5 câu khoảng 20-30 từ. Có câu mở đầu và kết thúc. Mõi câu tách riêng 1 dòng, không có số thứ tự, các câu có kết nối cho uyển chuyển, hài hòa.

Sau khi có nội dung, vào trang Fliki chuyển text thành clip.
Bấm đăng ký ở 1 trong 2 vị trí, sign up hoặc Start for free.

Vào bên trong, bấm Folder nếu muốn tạo dự án riêng
Làm nhanh thì chọn File

Ở cửa sổ nhảy ra, gõ tiêu đề, chọn ngôn ngữ + kiểu clip (ngang hay dọc)

Chọn script nếu đã có kịch bản chatGPT, có thể cho Ai tự tạo theo câu lệnh

Sau khi tạo xong, thay đổi clip cho phù hợp là được.

Tham khảo:
Kho clip miễn phí: https://www.pexels.com/
Tải tiktok xóa logo: https://snaptik.app/