Press ESC to close

Lá số 17/08/1977 – sinh cơ cải vận

Thông căn, nhưng thân yếu

Ngũ hành thiếu Thổ

Đại vận xấu, thời trẻ bình bình

Có sát vượng, cẩn thận tai nạn đường sông nước.
74 tuổi mới vượng tài. Sinh cơ kích tài Kim, kéo đại vận đến sớm hơn.

Đường đại vận thực tế khá thấp, cao nhất (vượng tài) chỉ được 30% (bình bình). Vẫn cần kích.

Khả năng thiên phú

Nghề có tiền tài: Thép, ngân hàng, chứng khoán, khoáng sản, sản xuất, công nghệ, bảo vệ/vệ sỹ, kế toán, đường sắt, bảo hiểm, cơ khí, đồng hồ, máy tính/tivi

Nghề thăng tiến, phát quan: Du lịch, vận tải, giải khát, thủy sản, cảng biển, dược phẩm/y tế, hàng không, thể thao, dịch vụ

Nghề có quyền lực, ảnh hưởng: Giáo dục, Thời trang, Phân bón, Hương liệu, Đồ chay, Nội thất, Ngành giấy, Xuất bản

Vui lòng xem hướng dẫn hóa giải chi tiết ở đây: https://sinhcocaivan.com