Press ESC to close

Lá số 31/10/1984 lúc 1h sáng

Có thông căn thông gốc, nhưng thân yếu. Vẫn cần lp thông căn hóa giải.

Ngũ hành thiếu Thổ = 0, cần bổ sung lp ngũ hành Thổ.

Đại vận có sát vượng – cẩn thận tai nạn về Mộc. Có tài vượng về Thủy nhưng đã qua (28~37 tuổi).

Sau 38 mọi thứ bình bình.

Đường đại vận thực tế màu vàng, sau 38 xuống dưới 0. Cấn sinh cơ cải vận mới thay đổi được.

Năng lực gốc:

Nghề có tiền tài: Du lịch, vận tải, giải khát, thủy sản, cảng biển, dược phẩm/y tế, hàng không, thể thao, dịch vụ

Nghề thăng tiến, phát quan: Giáo dục, Thời trang, Phân bón, Hương liệu, Đồ chay, Nội thất, Ngành giấy, Xuất bản

Nghề có quyền lực, ảnh hưởng: Nhà hàng, Thực phẩm, Mỹ phẩm, Năng lượng/điện, Dầu khí, Trang sức, Văn hóa/nghệ thuật, Cao su/nhựa, Khách sạn, Phần mềm, Bưu điện

Vui lòng xem hướng dẫn hóa giải chi tiết ở đây: https://sinhcocaivan.com