Press ESC to close

Lá số cá mập con 14/5 Phương Oanh – Shark Bình

Theo thông tin Phương Oanh sinh đôi 1 trai 1 gái, vào sáng 14/5/2024

Chúng ta cùng xem lá số của đôi cá mập con này nhé:
Có thông căn, thân trung hòa

Nam, có kiêu vượng xấu, sau 77 tuổi mới phát

Đường đại vận thực tế, vận 6 lên được 30%, không ăn thua, sau đó xuống dốc

Nữ vượng sớm hơn, có lợi hồi nhỏ

Đại vận thực tế