Press ESC to close

Sao chép (Clone) một trang web – What the pho

Khi thấy 1 trang web hay mà muốn sao chép lại cách làm, giao diện,… bạn có thể bấm vào link bên dưới

softlite

Clone (sao chép) trang web cho người không biết gì

We earn a commission if you make a purchase, at no additional cost to you.

Vào trang web chính, bấm Check It Now

Tại trang mới, kéo xuống bấm vào bên dưới chỗ miễn phí.
Nên thử trước, nếu thấy hiệu quả và có nhu cầu thì hãy mua sau.

Bấm SignUp để vào đăng ký

Điền đầy đủ thông tin rồi tạo tài khoản.
User phải viết liền không dấu

Mở email lấy mã xác nhận

Tạo dự án

Phải cài thêm tiện ích cho Chrome, trình duyệt khác phải đổi sang Chrome nhé

Cài đặt tiện ích

Đưa lên đầu

Vào trang web cần sao chép, bấm icon

Bạn cần cuộn xuống dưới cùng và chờ.

Thực tế đã test nhưng không có kết quả với 2 trang web đơn giản.
Không nên thử cho đỡ mất thời gian 🙁