Press ESC to close

Lá số trẻ 15h10’ ngày 01/04/2016

Thân yếu

Ngũ hành thiếu Thuỷ

Đại vận có vượng 10 năm rồi đi xuống

Đường đại vân thực tế

(lược do KH không xem)