Press ESC to close

Lá số Tứ trụ 23/10/1980, 7h15

Không thông gốc, thân yếu

Ngũ hành thiếu Thổ

Kiếp tài vượng – mất mát tiền tài

Tiền tài không vượng (tài Thủy)

Đường đại vận thưc tế thấp, đều dưới 0

Biểu đồ năng lực, cao nhất 45%

Nghề có tiền tài: Du lịch, vận tải, giải khát, thủy sản, cảng biển, dược phẩm/y tế, hàng không, thể thao, dịch vụ

Nghề thăng tiến, phát quan: Giáo dục, Thời trang, Phân bón, Hương liệu, Đồ chay, Nội thất, Ngành giấy, Xuất bản

Nghề có quyền lực, ảnh hưởng: Nhà hàng, Thực phẩm, Mỹ phẩm, Năng lượng/điện, Dầu khí, Trang sức, Văn hóa/nghệ thuật, Cao su/nhựa, Khách sạn, Phần mềm, Bưu điện

Vui lòng xem hướng dẫn hóa giải chi tiết ở đây: https://sinhcocaivan.com