Press ESC to close

So sánh các phần mềm lọc tạp âm, tách âm thanh (gióng hát / nhạc cụ)

1. Vocalremover
Link ở đây: https://vocalremover.org/vi/
Ưu:
– Có tải về wav
– Miễn phí 2 bài, tách nhanh,
Muốn làm nhiều hơn, trả phí 5$ qua Patreon, không rõ đươc bao nhiêu bài/tháng.

2. Easeus.com
https://multimedia.easeus.com/vocal-remover/

Ưu:
– Tách được nhiều hơn, có vẻ là không giới hạn.
– Không bị hạn chế
Chỉ giới hạn file dưới 20 phút.

3. tunebat
https://tunebat.com/vocal-remover
Quảng cáo hơi nhiều, chạy chậm.
Chỉ cho tải chất lượng medium (ko dùng được)

4. https://www.vocalremoverpro.com/
Chỉ cho thử tách 30s, không đáng kể

Nhiều trang web khác, cho up lên nhưng sau đó bắt thanh toán nên tôi không liệt kê ở đây.
Tóm lại, duy nhất trang Easeus miễn phí, up thoải mái nên tôi bôi đậm luôn cho tiện theo dõi.