Press ESC to close

Làm phim hoạt hình ngay trên điện thoại

1. Với ChatGPT
Câu lệnh tham khảo:
Đầu tiên, tạo kịch bản:
Viết kịch bản youtube về câu chuyện con cáo và chùm nho

Câu lệnh để tạo ảnh nền:
Gợi ý mẫu câu lệnh để AI tạo hình ảnh hoạt hình kiểu disney, 4k, sắc nét cho từng cảnh

Câu lệnh để tạo nhân vật hoạt hình:
Tạo câu lệnh để Ai tạo ảnh cho nhân vật con cáo, dễ thương, 3D, kiểu Disney cho câu chuyện trên

Nếu cả 3 câu lệnh trên đều có kết quả tiếng việt, chỉ cần gõ thêm:
Dịch ra tiếng Anh

2. Vào Leonardo tạo tài khoản
Mỗi ngày miễn phí 150 coin. Tạo 1 ảnh thường trừ 15-20 coin tùy độ phức tạp.

Mẫu tạo nhân vật, ở câu lệnh trên:
Create a 3D, Disney-style animated image of an adorable fox standing in a lush, green forest. The fox should have big, expressive eyes and a playful, cute expression.

Dán vào phần Promt, và bấm Generate

Lưu lại vào máy. Để tạo hoạt cảnh (clip), bấm Motion, chọnd dộ dài và Generate

3. Chèn lời thoại, vào tiktok, up clip vừa tạo
Bấm Văn bản, chèn chữ. Sau khi di chuyển chữ đến vị trí cần đặt, bấm chuyển đổi thành giọng nói, vậy là xong.