Press ESC to close

Lá số 15h10 ngày 15/01/1982 – sinh cơ cải vận

Có thông căn thông gốc, nhưng thân yếu.
Hóa giải: lp thông căn.

Ngũ hành thiếu Thổ = 0, cần dùng lp bổ sung ngũ hành Thổ.

Đại vận xấu, có kiếp tài vượng – dễ mất mát tiền tài

Ngoài ra, tất cả đều bình bình, tiền tài lại ẩn.
Cần làm sinh cơ kích tài Thủy.

Đường đại vận thực tế, đều âm. Chỗ in chữ phongthuy.blog là = 0, tay trắng, trong thực tế thì đại vận ở rất thấp.

Khả năng thiên phú, dưới 50% cần dùng lp riêng để kích hoạt

Nghề có tiền tài: Du lịch, vận tải, giải khát, thủy sản, cảng biển, dược phẩm/y tế, hàng không, thể thao, dịch vụ

Nghề thăng tiến, phát quan: Giáo dục, Thời trang, Phân bón, Hương liệu, Đồ chay, Nội thất, Ngành giấy, Xuất bản

Nghề có quyền lực, ảnh hưởng: Nhà hàng, Thực phẩm, Mỹ phẩm, Năng lượng/điện, Dầu khí, Trang sức, Văn hóa/nghệ thuật, Cao su/nhựa, Khách sạn, Phần mềm, Bưu điện

Vui lòng xem hướng dẫn hóa giải chi tiết ở đây: https://sinhcocaivan.com